Tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Päivitetty 30.5.2018.

 

Rekisterinpitäjä

Bittiverkko Oy

PL 28

20811 Turku

 

Rekisteriasioiden yhteystiedot

asiakaspalvelu@bittiverkko.fi tai 044 763 0500

 

Rekisterin nimi

Bittiverkko Oy:n asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen ja asiakasviestintä

Asiakaskirjeet ja tiedotteet

Markkinointi omille asiakkaille

Palveluiden toteuttaminen ja kehittäminen

Palveluiden ja tuotteiden turvallisuuden varmistaminen ja väärinkäytösten selvittäminen

Sopimusvelvollisuuksien täyttäminen

Yhteydenottopyyntöihin vastaaminen

Verkkotunnusten rekisteröinti ja ylläpito

 

Bittiverkko Oy ei käytä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin johtavaa automaattista tietojen käsittelyä.

 

Käsiteltävät tiedot

Nimi

Y-tunnus

Sähköpostiosoite

Osoite

Puhelinnumero

Yhteyshenkilö tai yhteyshenkilöt

Tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista

Henkilötunnusta käsittelemme vain verkkotunnusten rekisteröintiin yksityishenkilölle.

 

Tietojen lähteet ja käsittelyn perusteet

Tiedot saamme ensisijaisesti asiakkaalta itseltään. Tarvittaessa voimme tarkistaa ja päivittää tietoja myös julkisista lähteistä ja viranomaisilta kuten PRH:n yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä voimassa olevien sopimusten tai tilausten täyttämiseksi.

Tietojen käsittelyn perusteina ovat sopimussuhde voimassa olevien sopimusten täyttämiseksi, lakisääteiset velvoitteet kirjanpitolain tai verkkotunnuslain edellyttämien toimien noudattamiseksi sekä yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen, yhteydenottopyyntöjen sekä tietoturvallisuuden hoitamiseen.

 

Tietojen luovutukset

Verkkotunnusten rekisteröinti edellyttää verkkotunnuksen haltijan tietojen luovuttamista verkkotunnusrekisterin ylläpitäjälle. Fi-verkkotunnusrekisteriä ylläpitää Viestintävirasto ja verkkotunnusvälittäjänä Bittiverkko Oy toimii henkilötietojen käsittelijänä Viestintäviraston lukuun.

 

Tietojen suojauksen periaatteet ja säilytysaika

Tietojen käsittelyyn ovat oikeutettuja vain ne työntekijät joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Rekisteriin pääsy on vain ennalta nimetyillä henkilöillä joilla on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen asiakassuhteen hoitamisen, verkkotunnusten ylläpidon ja kirjanpidon kannalta. Tiedot poistetaan viiden vuoden sisällä siitä kun niiden säilyttäminen ei enää edellä mainittujen velvoitteiden hoitamiseksi ole tarpeen.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

Rekisterissä olevalla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojen käsittelyä sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Mikäli tietojasi käsitellään suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä. Automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin johtavaa automaattista tietojen käsittelyä ei käytetä.

Voit kieltää tietojesi käsittelyn markkinointitarkoituksiin koska tahansa, tällöin saat vain sopimusehtojen muutoksia ja muita asiakassuhteen hoidon sekä sopimusvelvoitteiden kannalta tarpeellisia viestejä.